2018. május 19., szombat

Ismertetés: A Magyar Királyi Földtani Intézet minta kőzet-gyűjteménye...

A Magyar Királyi Földtani Intézet kezdetek óta készített kiadványokat. Több típusa is volt, ebből az egyik az Alkalmi kiadványok sorozata. 
A következő kiadvány, melyet szeretnék bemutatni:

A Magyar Királyi Földtani Intézet minta kőzet-gyűjteménye magyarországi kőzetekből középiskolák (gymnásiumok, reáliskolák, reálgymnásiumok) részére. 

1885-ben jelent meg és Schafarzik Ferencz állította össze és határozta meg. Mindössze 20 oldalas.
Ami érdekes, hogy ezt a kiadványt ingyen árulta az Intézet, miközben a többi könyveiért, térképeiért fizetni kellett. Mi volt ennek az oka?
A kiadvány elején Schafarzik előszavában megtaláljuk rá a választ!
A Földtani Intézet már évek óta ajándékozott egyes hazai középiskoláknak kőzetgyűjteményt a rendelkezésre álló fölös példányokból. Kettős cél lebegett az igazgatóság szeme előtt: 

  • jól meghatározott és biztos lelőhelyekről származzon a példány,
  • honi kőzetekkel láthassa el a hozzá forduló intézeteket.
Évek során kifogytak a duplumból, ezért 1884. év nyarán egyik geológus (Schafarzik Ferenc) csak az iskolai célokra szolgáló kőzetanyagok gyűjtésével lett megbízva. A terv 90-100 kőzetpéldányból álló gyűjtemény készítése, mely végül 160-170 db lett. Ennek a jegyzéke ebben a kiadványban található, a kőzettípusok nevei, lelőhellyel együtt. A kőzeteket gondosan becsomagolták és felcímkézték, hogy a szállítás alatt ne sérüljenek meg. A kőzetek között megtalálható pl.: a kősó, mészkő, ásványok (pl. opál), gránit, perlit, bazalt stb.
Tehát a kőzetgyűjteményhez ezt a kiadványt is mellékelték! 

Sajnos nincs információm arra vonatkozóan, hogy van-e még hazánkban ilyen régről megmaradt gyűjtemény iskolákban, azt viszont tudom, hogy mai napig is oktatási célra támogatja a hazai iskolákat kiadványokkal és kőzetgyűjteménnyel az MKFI jogutód intézete a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

A fent említett kiadvány, rövidesen elérhető lesz majd digitálisan itt: http://mek.oszk.hu/

A kiadvány Schafarzik utolsó mondatával zárnám mai bejegyzésemet, mely a szívemből szól:
"Midőn ezen rövid tájékoztató sorok után e gyűjteményt szaktársainknak átadjuk, nem titkolhatjuk el, hogy fáradságunk gazdagon van jutalmazva nem csak azon tudta által, hogy a hazai tanügynek némi szolgálatot tettünk, hanem még azon remény által is, hogy sikerül talán e gyűjtemények által a geologiának ujabb barátokat szerezni."   
Megjegyzés: a kiadvány 2018.10.01-től elérhető itt:  http://mek.oszk.hu/18600/18633/